Camilla Blachmann

Født 1967 – er uddannet tekstildesigner. Hun har gennem de sidste 20 år malet og arbejdet på en lang række udstillinger og projekter som kunstkonsulent, censor, kurator og ikke mindst udført illustrationer til blade og bøger. Hun er repræsenteret hos private samlere i Europa, USA, Mellemøsten, Japan og Østafrika. Hun har arbejdet og udstiller i det meste af verden. Camilla har gennem årene modtaget en række priser bla. fra Velux Fonden og et Æreslegat fra Værums Fond.

Camilla Blachmann er i sit arbejde optaget af lys, rum og tid og har maleriet som sit foretrukne medie. I sine værker beskæftiger Camilla Blachmann sig tematisk med de fælles grundvilkår for den menneskelige eksistens.

”Der er en nøje sammenhæng mellem det sted, jeg opholder mig, og de værker, der kommer ud af det. Jeg forsøger at tilvejebringe indsigt i de historisk betingede omstændigheder, der gør os til dem, vi er. De ting, der er i mit liv, er i et vist omfang også i andre og er derfor relevante at beskrive for at sætte fokus på de ændringer, vi som mennesker og dermed også kunsten undergår over et kortere eller længere tidsrum. Den største inspirationskilde er at se ting forvandle sig”, udtaler Camilla Blachmann.